2021 LGS Konuları – LGS Müfredatı – Sınavda Çıkacak Konular

MEB tarafından yapılan sınav takvimi duyurusunda, 2021 LGS tarihi, 6 Haziran 2021 olarak açıklandı. Müfredat açısından ise, pandemiye bağlı bir değişiklik olmayacağı, öğrencilerin halihazırda sorumlu oldukları genel müredattan sorumlu olacakları söylendi. 

 8. sınıf boyunca neler göreceksin, LGS’de hangi konulardan sorumlu olacaksın bunları bilirsen daha verimli çalışabilirsin! Bu yazımızda, senin için 8. sınıf müfredatını yani 2021 LGS konuları listesini belirledik.  Yapman gereken, her ders için hazırladığımız linklere tıklayarak ders ders öğrenmen gereken kazanımları tespit etmek!

2021 LGS Konuları – 8. Sınıf Müfredatı

Sayısal

–Matematik Konuları

 1. Sayılar ve İşlemler
  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
 2. Cebir
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  • Doğrusal Denklemler
  • Eşitsizlikler
 3. Geometri ve Ölçme
  • Üçgenler
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Geometrik Cisimler
 4. Veri İşleme
  • Veri Analizi
 5. Olasılık
  • Basit Olayların Olma Olasılığı

–Fen Bilimleri

 • Mevsimler ve İklim
  • Mevsimlerin Oluşumu
  • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod – Canlılar ve Yaşam
  • DNA ve Genetk Kod
  • Kalıtım
  • Mutasyon ve Modifikasyon
  • Adaptasyon
  • Biyoteknoloji
 • Basınç – Fiziksel Olaylar
  • Basınç
 • Madde ve Endüstri – Madde ve Doğası
  • Periyodik Sistem
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Asitler ve Bazlar
  • Maddenin Isı ve Etkileşimi
  • Türkiye’de Kimya Endüstrisi
 • Basit Makineler – Fiziksel Olaylar
  • Basit Makineler
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi – Canlılar ve Yaşam
  • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
  • Enerji Dönüşümleri
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjsi – Fiziksel Olaylar
  • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
  • Elektrik Yüklü Cisimler
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Sözel Dersler

–Türkçe

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Dil Bilgisi
  • Fiilimsiler
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • Fiillerde Çatı
  • Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
 • Metin Türleri ve Söz Sanatları
 • Anlatım Bozuklukları

–İnkılap Tarihi

 1. Bir Kahraman Doğuyor
  • Osmanlı Devletinin 20. yy başındaki siyasi ve sosyal durumu
  • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatı & kişiliği
  • Mustafa Kemal’in gençliği ve fikir hayatı
  • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı
 2. Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Birinci Dünya Savaşının sebepleri
  • Birinci Dünya Savaşında Osmanlı’nın durumu
  • Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve uygulanması
  • Kuva-yı Milliye
  • Milli Mücadele hazırlık dönemi
  • Misakımilli’nin kabulü
  • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar
  • Sevr Antlaşması
 3. Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
  • Doğu Cephesi ve Güney Cephesi
  • Batı Cephesi
  • Maarif Kongresi
  • Tekalif-i Milliye Emirleri
  • Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz
  • Lozan Antlaşması
  • Milli Mücadele Döneminin siyasi, sosyal, kültürel olaylara etkisi
 4. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk ilkeleri
  • Siyasi alandaki gelişmeler
  • Hukuk alanındaki gelişmeler
  • Eğitim ve Kültür alanındaki gelişmeler
  • Toplumsal alandaki gelişmeler
  • Ekonomi alanındaki gelişmeler
  • Sağlık alanında yapılan çalışmalar
  • Atatürk’ün Türk Milleti için hedefleri
  • Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esasları
 5. Demokratikleşme Çabaları
  • Atatürk Dönemi demokratikleşme çabaları
  • Mustafa Kemal’e suikast girişimi
  • Cumhuriyet yönetimine tehditler
 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Atatürk dönemi Türk dış politikasının ilkeleri ve amaçları
  • Hatay’ın ülkemize katılması
 7. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
  • Atatürk’ün fikir ve eserlerinin evrensel değeri
  • Atatürk’ün Türk Milletine bıraktığı eserler
  • Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi izlenimleri ve denge siyaseti
  • Çok partili siyasi hayata geçiş süreci

–İngilizce

 1. Friendship
  • Accepting and refusing / Apologizing/ Giving explanations and reasons
  • Making simple inquiries
 2. Teen Life
  • Expressing likes and dislikes
  • Expressing preferences
  • Stating personal opinions (Making simple inquiries)
 3. In The Kitchen
  • Describing simple processes
  • Expressing preferences
  • Making simple inquiries
 4. On The Phone
  • Following phone conversations
  • Stating decisions taken at the time of speaking
 5. The Internet
  • Accepting and refusing / Making excuses
 6. Adventures
  • Expressing preferences / Giving explanations and reasons
  • Making comparisons
 7. Tourism
  • Describing places
  • Expressing preferences
  • Giving explanations/reasons
  • Making comparisons
  • Talking about experiences
 8. Chores
  • Expressing likes and dislikes
  • Expressing obligation
  • Expressing responsibilities
 9. Science
  • Describing the actions happening currently
  • Talking about past events
 10. Natural Forces
  • Making predictions about the future (Giving reasons and results)

Bu konular bize ne çalışacağımızı anlatıyor!

Okul dersleri ve sınavlarının yanı sıra, kalan vaktinde genel bir çalışma yürütmen gerekiyor LGS için. Bu konu listesi, Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan Programlar listesinden alındı. Aynı zamanda MEB tarafından aylık olarak yayınlanan örnek sorulara da bakabilirsin.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş