Açık Ortaokul Sıkça Sorulan Sorular (Sss)

 Kimler başvurabilir?

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini

yaptırmış olanlar başvurabilirler.

Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. Fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

Açık Öğretim Ortaokulu´na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir

İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alınır.

Kimler kayıt yenileme işlemi yapmalıdır?

Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına katılamazlar.

Kayıt yenileme için ne yapılmalıdır?

Kayıt yenilemek için kayıt tarihlerinde kılavuzda belirtilen bankalardan birine T.C. kimlik numarası ile sınav bedelini yatırılması yeterlidir. Öğrencimizin bilgilerinde herhangi bir değişiklik varsa halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni kayıt , kayıt yenileme başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Yeni kayıt ,kayıt yenileme başvuru ve sınav tarihleri Açık Öğretim Ortaokulu Web Sayfasında bulunan iş takviminde yayınlanır.

Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde alınabilirler.

Örneğin; 1. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar 2. dönemin sınavına katılabilirler, 2. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar, 3. dönem sınavlarına katılabilirler.

Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencilerimizin bulundukları sınıfta başarısız oldukları bir ya da iki dersten, yılsonu başarı ortalaması ile sınıf geçebilme kriterlerini ve başarı puanının hesaplama yöntemini görmek için tıklayınız.

AOO_sinif_gecme_puani_hesaplama.pdf

Açık Öğretim Ortaokulu’na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla;

Beş yıllık ilkokul mezunu olanlar 6. Sınıftan,

İlkokulların 4. Sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. Sınıftan,

Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belge tarihi 17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. sınıftan, 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.sınıftan,

İlkokul mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan,

Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları dersin bulunduğu ilk sınıftan,

Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.

Tutuklu/hükümlüyüm, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca tüm cezaevi ve tutukevlerinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulu’nda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları cezaevinde gerçekleştirilir.

Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

%40 ve üzerinde engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden sınav bedeli ödemeden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimiz Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

Dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

Kimler ücret muafiyetinden yararlanabilir?

a)Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası,

b)Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası,

c)Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,

ç) 5385 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlar,

d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

e)Tutuklu veya Hükümlü olanlar

f) Islah Evinde kalanlar,

g) 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olanlar,

h)% 40 ve üzeri engelli olanlar,

i) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar.

Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitimi Merkezi (Çıraklık Eğitimi Merkezi) müdürlüklerince düzenlenmiş Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgesi olanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler, 6.sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Varsa beşinci sınıf derslerini de alarak yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokulu’na devam ederler.

Açık Öğretim Ortaokulu´ndan öğrenim belgesi(tasdikname) alarak ayrıldım. Tekrar kaldığım yerden eğitim öğretimime devam edebilir miyim?

Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamede ki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?

En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kimlik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde kayıtlı T.C Kimlik Numarası olmayan öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

En yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.

Ders seçme işlemi nasıl yapılır?

İlk kayıt olan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Ders seçimi yapılmadığı takdirde Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılacaktır. Aşağıda öğrencilerle ilgili örnek ders seçme işlemleri yer almaktadır.

Örnek 1:

6. sınıfa yeni başlamış bir öğrenci 6. sınıfın tamamından ve 7. sınıftan seçtiği 4 dersten sınava girebilecektir. Bu öğrenci ilk sınavda 6. sınıftan 3 dersten ,7. sınıftan 2 dersten başarılı olsun. Kayıt yenileme işlemi yapan öğrenci bir sonraki dönemde 6. sınıftan başarılamayan 3 ders , 7. sınıftan kalan 4 ders ile 8. sınıftan seçeceği en fazla 4 dersten sınava girebilir.

Örnek 2:

7. sınıfta kayıtlı bir öğrenci 6. sınıftan sorumlu 3 dersi var. Bu öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıftaki 3 dersten 7. sınıfın tamamından ve 8. sınıftan seçtiği 3 dersten sınava girebilecektir (Bir dönemde en fazla 12 dersten sınava girilmektedir. Bu sebeple bu öğrenci 8. sınıftan 3 ders seçebilecektir).

Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedeliniyatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü´nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur.

Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?

Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ve e-Devlet sisteminden alabilirler.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş