Ali Yalçın Mesleki Yeterlilik Çalıştayı’nda Konuştu

Ali Yalçın, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun hem mesleklerin standartlarını bununla beraber mesleği icra edenlerin yeterliklerini belirlemek benzer biçimde, ‘nitelikli iş gücü’ noktasında direkt sonuç üreten faaliyetleri nedeniyle stratejik öneme sahip bir kurum olduğunu…

Eğitim-Bir-Sen ve işgören-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Çalışanların insan onuruna, insanca yaşamaya en uygun mali ve toplumsal hakları elde etmeleri, elit iş anlayışına uygun çalışma şartlarının, özlük ve sosyal güvenlik haklarının var olması, işlerini ve hizmetlerini yaparken kaygı duymamaları, tinsel anlamda kendilerini rahat hissedebilmeleri için mücadelemizi verirken, kamu görevlilerinin hepsinın kadrolu çalışan olması mevzusundaki kırmızı çizgimizi, tüm çalışanlamış olurın güvenceli olarak istihdam edilmeleri icap ettiğini bir kere daha yineliyoruz” dedi.“Çalışma hayatında Mesleki Yeterlilik” çalıştayı Ankara’da yapıldı. Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakan desteksı Ayşe Ergezen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştayda mevzuşan Ali Yalçın, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun hem mesleklerin standartlarını aynı zamanda mesleği icra edenlerin yeterliklerini belirlemek şeklinde, ‘nitelikli iş gücü’ noktasında doğrudan sonuç üreten faaliyetleri nedeniyle stratejik öneme haiz bir kuruluş bulunduğunu söylemiş oldu.“Emaneti ehline veriniz” hükmü gereğince, “emanet” ve “ehliyet” kavramının genelde Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, özelde ise en başta Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faaliyet alanı olduğunu belirten Yalçın, “Emaneti, doğrusu işi ya da sorumluluğu insanla ilişkilendirmek İş-Kur’un göreviyken; iş ve sorumlulukla ilişkilendirilecek insanın haiz olması gereken nitelikleri, yeterlikleri, özellikleri veya vasıfları belirlemek ise Mesleki Yeterlik Kurumu’nun görev alanındadır” şeklinde mevzuştu.Çalışma yaşamına nitelikli iş gücü kazandırılmasını bekliyoruzMesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunluluğunun teşviklerle kısa ve orta vadedeki hedeflerin kendilerini umutlandırdığını kaydeden Yalçın, çalışma yaşamı ile iş birliği içerisinde yürütülecek olan ulusal mesleki standartlar ve yeterliliklerle uyumlu mesleki eğitim süreçlerinin, çalışma yaşamının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşmasına imkân sağlayacağını umduklarını, bu bağlamda önümüzdeki süreçte yeni mesleklerin de belge zorunluluğu kapsamına alınarak çalışma yaşamına nitelikli iş gücü kazanmıştırrılmasını beklediklerini dile getirdi.“Sürdürülebilir bir yaşam için açlık ve fakirlik sınırı arasında kalmamış, refah seviyesinde yaşayan ve çalışan profilinin oluşması noktasında sorumluluğumuz var” diyen Yalçın, Ahilik kurumunun, övünç kaynağı nostaljik bir kavram olmaktan çıkarılarak yeni ve özgün modellerle bugüne taşınması ve günün gereksinimlarına bakılırsa kurgulanması icap ettiğini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün maalesef, ‘her işi yaparım’ anlayışı çalışma yaşamında büyük bir problem olarak karşımızda duruyor. şundan dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Belgesi çok büyük önem arz ediyor. Yapılan araştırmalar, mesleki yeterlilik belgesini haiz olan işçilerin öteki işçilere oranla iş kazalarından daha azca etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bizler de işgören-Sen olarak, ülkemiz ve milletimiz adına her platformda üzerimize düşeni yapmak için mücadele ediyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilir bir yaşam için çalışma yaşamında açlık ve yoksulluk sınırı arasında kalmamış, refah seviyesinde yaşayan ve çalışan profilinin oluşması noktasında bizim de sorumluluğumuz var.”MYK’de kamu görevlileri sendikalarının bulunmaması büyük eksiklikYalçın, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ana beden yapılarında ve alt birimlerinde, kamu politikalarının yürütücüsü konumunda olan kamu görevlileri sendikalarının bulunmamasının büyük bir eksiklik bulunduğunu düşündüklerini kaydetti. Bu bağlamda MYK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nda, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının birikiminden yararlanılmasının elzem olduğunu dile getiren Yalçın, “İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’nin üyesi olacaksınız, Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu’nda temsil edileceksiniz, daha da ötesi Ekonomik ve sosyal Konseyi’nin naturel üyesi sayılacaksınız, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin üyesi olarak katkı sağlayacaksınız fakat bu alanların hepsiyla teması bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda münhasır temsil sıfatından yoksun tutulacaksınız. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyor ve düzeltileceği umudunu taşıyoruz. Memur-Sen olarak, çalışanların insan onuruna, insanca yaşamaya en uygun mali ve sosyal hakları elde etmeleri, elit iş anlayışına uygun çalışma şartlarının, özlük ve sosyal güvenlik haklarının var olması, işlerini ve hizmetlerini yaparken kaygı duymamaları, manevi anlamda kendilerini rahat hissedebilmeleri için mücadelemizi verirken, kamu görevlilerinin tüm bunlarnın kadrolu çalışan olması mevzusundaki kırmızı çizgimizi, tüm çalışanlamış olurın güvenceli olarak istihdam edilmeleri gerektiğini bir defa daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş