Aol Mevzuat

 1 – 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Mesleki Açık Lisesi Yönetmeliği
 2- 2020/1 No’lu Genelge
 3 – Ek ders görüş yazısı
 4 – Yüz yüze eğitimde öğrenci sayının 8?in altına düşmesi İle ilgili resmi yazı
 5 – Kalfalık ve Ustalık Belgeleri ile ilgili muafiyet duyurusudur. (09.02.2009)
 6 – İşletmelerde Beceri Eğitimi ile ilgili Genel Müdürlük Onayı
 7 – Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarının denkliğine ilişkin resmi yazı için tıklayınız
 8 – İlköğretim Okulundan mezun olduktan sonra kalfalık belgesi alan öğrencilerin I. ve II. Dönem kültür derslerinden muaf olacaklarına ilişkin duyurudur
9 – Genel Müdürlüğümüzün yüz yüze eğitimde haftalık ders çizelgelerinin uygulanmasına yönelik resmi yazısı
10 – Muafiyet Denklik ile ilgili Genel Müdürlük onayı
11 – Kademeli geçiş ile ilgili Genel Müdürlük onayı
12 – Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Puanı ile ilgili Görüş Yazısı
13 – 09.12.2016 tarihli denklik işlemleri sonrası dönem eklenmesi onayı
14 – Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize verilen yüz yüze eğitim
15 – Yüz yüze eğitimde yapılması uygun olmayan alanlar
16 – Yükseköğretim mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin denklik işlemlerine ilişkin görüş yazıları 
17 – Örgün Eğitime geçiş işlemleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı´nın 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararının tam metni için buraya tıklayınız
18 – Yüz yüze eğitimde sadece kız veya sadece erkek öğrenci kaydı
19 – İş Yeri Açma Belgesi ile ilgili resmi yazı
20 – Ortaokul mezunu olanların ilköğretim mezunu olarak ifade edilmesi ile ilgili 2012/20 Sayılı Genelge
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş