Çevrimiçi Öğrenmede Sosyal ve Duygusal Gelişim Araçları

Bir okul danışmandan, uzaktan öğretim sırasında karakter eğitimi ve sosyal…

Çocuğun Öfkesini Önlemek

Çocuğun temel gereksinimleri zamanında karĢılanmalıdır.Öfkelenen çocuğun dikkati baĢka yöne çekilmelidir.Çocuğa…

Korkunun Nedenleri ve Önlenmesi

Korkunun Nedenleri Çocuklarda güven duygusunun kazandırılmamış olmasıÇocuğun sevgi ve şefkatten…

Duygusal Gelişimle ilgili Kavramlar

Duygu, bireyin yaĢamında bir canlanma, hareketlenme anlamına gelmektedir. Duygular, belli…

Menü
Giriş