Çevrimiçi Öğrenmede Sosyal ve Duygusal Gelişim Araçları

88 Bir okul danışmandan, uzaktan öğretim sırasında karakter eğitimi ve…

Çocuğun Öfkesini Önlemek

620 Çocuğun temel gereksinimleri zamanında karĢılanmalıdır.Öfkelenen çocuğun dikkati baĢka yöne…

Korkunun Nedenleri ve Önlenmesi

591 Korkunun Nedenleri Çocuklarda güven duygusunun kazandırılmamış olmasıÇocuğun sevgi ve…

Duygusal Gelişimle ilgili Kavramlar

650 Duygu, bireyin yaĢamında bir canlanma, hareketlenme anlamına gelmektedir. Duygular,…

Menü
Giriş