Zarar Hesaplama

Zarar nedir? Alışveriş işlerinden kaynaklanan para kaybı demektir. Zarar oranı…

Zam Hesaplama

Zam ne demektir? Sözlük anlamıyla fiyatta yapılan değer artışı demektir.…

Yüzde Hesaplama

Yüzde nedir? Herhangi bir sayı ile kullanıldığında yüze bölünen bir…

Üslü Sayı Hesaplama

Üslü sayı nedir? an şeklinde ifade edilen sayılara denir. Bu ifade,…

Taban Dönüşümü Hesaplama

Sayı tabanı nedir? Bir sayının hangi rakamlardan oluşacağını ve sayıyı…

Standart Sapma Hesaplama

Standart sapma nedir? Veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için bir serideki…

Sayı Okunuşu Hesaplama

Sayı nedir? Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin…

Rastgele Sayı Hesaplama

Rastgele sayı nedir? Tamamen keyfi olarak belirlenen sayılara denir. İngilizcede…

Permütasyon Hesaplama

Permütasyon nedir? Her sembolün sadece bir kez ya da birkaç…

Oran Hesaplama

Oran nedir? İki büyüklük veya iki nicelik arasındaki bağıntı anlamına…

Modüler Aritmetik (mod) Hesaplama

Modüler aritmetik nedir? Bir tamsayının başka bir tamsayıya bölünmesi sonucunda…

Mil Hesaplama

Mil nedir? Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, İngiltere, Liberya…

Metrekare Hesaplama

Metrekare nedir? Kenarı 1 metre olan bir karenin alanına eşit…

Köklü Sayı Hesaplama

Köklü sayı nedir? Üssü reel olan herhangi bir sayının kök…

Kombinasyon Hesaplama

Kombinasyon nedir? Bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir.…

Kâr Hesaplama

Kâr nedir? Sözlük anlamıyla, alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı demektir.…

İndirim Hesaplama

İskonto nedir? Sözlük anlamıyla fiyatta yapılan değer düşürümü demektir. Diğer…

İnç Hesaplama

İnç nedir? Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, İngiltere ve…

Hacim Hesaplama

Hacim nedir? Bir cismin uzayda doldurduğu boşluğa verilen addır. Oylum,…

Faktöriyel Hesaplama

Faktöriyel nedir? Matematikte sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim,…

Geçmiş Altın Fiyatları Hesaplama

Geçmiş altın fiyatları nedir? 24 ayar gram ve 22 ayar…

Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama

Vadeli mevduat nedir? Anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için…

Faiz Hesaplama

Faiz nedir? İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık…

EBOB EKOK (OBEB OKEK) Hesaplama

EBOB nedir? İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilen…

Menü
Giriş