Konaklama Vergisi Hesaplama

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ve bu hizmetle birlikte satılmak…

Vergi Gecikme Faizi Hesaplama

Vergi gecikme faizi nedir? Tutarı belli olmayan, resen, ikmalen ve…

Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama

Veraset ve intikal vergisi nedir? Herhangi bir malın karşılıksız (ivazsız)…

ÖTV Hesaplama

ÖTV nedir? Özel Tüketim Vergisinin kısaltmasıdır. Belirli mal veya ürünler…

MTV Hesaplama

MTV nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisinin kısaltmasıdır. Halk arasında bandrol veya…

Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar vergisi nedir? Devletin kurum kazançları üzerinden aldığı vergidir. Kurumlara…

Kira Stopaj Hesaplama

Stopaj nedir? Kelime olarak ön kesinti anlamına gelmektedir. Ticarette ise…

Kira Vergisi Hesaplama

Kira geliri nedir? Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde…

KDV Tevkifatı Hesaplama

KDV tevkifatı nedir? Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 1…

KDV Hesaplama

Katma değer vergisi nedir? Türkiye’de 1984 yılında kabul edilen 3065…

Kambiyo Vergisi Hesaplama

Kambiyo nedir? Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin…

Gümrük Vergisi Hesaplama

Gümrük vergisi nedir? İlgili mevzuat uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine…

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisi nedir? Şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kâr…

Emlak Vergisi Hesaplama

Emlak vergisi nedir? Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmazların…

Değerli Konut Vergisi Hesaplama

Değerli konut vergisi nedir? Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli…

Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracıyla mal veya hakların (gayrimenkul, telif hakkı vs.)…

Damga Vergisi Hesaplama

Damga vergisi nedir? Bazı yazılı kağıtlar vergiye tabidir. İlgili kanundaki…

Menü
Giriş