Z Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Zahmet çekmek: Sıkıntı, güçlük, yorgunluk ve eziyetlere katlanmak. “Senin adam olman için…

Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Yabana atmak: Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”Babanın sözlerini…

V Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Vadesi gelmek (yetmek): 1. Ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2.…

Ü Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Üç aşağı beş yukarı: Az bir farkla, az fazla ya da…

U Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ucu dokunmak: Bir işten biri zarar görür olmak, söylenen bir söz…

T Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Tabana kuvvet: “Binecek bir şey yok, yayan gitmekten başka çare de…

Ş Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Şad olmak: Sevinmek, mutlu olmak. “Seni gördük, şad olduk.” Şafak atmak: Aniden önemli…

S Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Saati saatine uymamak: Bir kimsenin durumu, huyu sık sık değişir olmak. “Ona…

R Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Rafa kaldırmak (koymak): Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi kenara…

P Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Pabucu dama atılmak: Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek, değer ve…

Ö Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Öbür (öteki) dünya: Ahiret, insanların öldükten sonra gidecekleri ve ebedî olarak…

O Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ocağına düşmek: Birine yardım etmesi için yalvarmak, koruması için sığınmak. “Ocağına düştüm…

N Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Nabza göre şerbet vermek: Birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek biçimde…

M Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Maaşa geçmek: Aylığa geçmek, çalıştığı yerden ücret almaya başlamak. “Maaşa geçtiği…

L Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Lafa boğmak: Birinin söz söylemesine fırsat vermeyip meseleyi gereksiz ve boş…

K Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Kabak (birinin) başına (başında) patlamak: Birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca…

J Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Jeton düşmek: Anlamak, kavramak. “Jeton yeni düştü, espriyi şimdi anladım.” Jeton düşmemek…

İ Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

İbret almak: Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak. “Çocuklar bu olaydan ibret…

I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Icığını cıcığını çıkarmak: 1. Her yanını ellemek, didiklemek. 2. Bir meseleyi en ince ayrıntılarına…

H Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca: Farklı gibi gösterilen iki şeyin,…

G Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Gafil avlamak / avlanmak: Bir kimseyi hazırlıksız ve habersiz bir anında…

F Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Faka basmak: Tuzağa düşmek, aldatılmak.“Beni nasıl faka bastırdılar anlayamadım bir türlü!”…

E Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Ecel aman verirse: Ölmezsem, ömür yeterse.“Ecel aman verirse torunumu da görürüm.”…

D Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Dağ devirmek: Çok zor görünen işleri başarmak. “İşi ondan iyi kimse yapamaz,…

Menü
Giriş