Medine’nin Ufukları Sarardı

Medine’nin ufukları sarardı.Gündüzün ortasında gün karardı.Ashabın gözleri seni aradı.Sen gidince…

Göremezsin

Kemaline erince yaş,Gözler dolar bükülür baş,Ruh bedenden yavaş yavaş,Kayar ama…

Eşref-i Kur’an Olanlar

Eşref-i Ümmet olanlar Hâfız-ı Kur’ân olur,Hâfız Kur’ân olanın Hâfız-ı, Kur’ân…

Resulullah ve Eshabı

Rabbimizin mahbubu,Hazret-i Muhammed’dir.İki cihan güneşi,Âlemlere rahmettir. Odur gerçek aracı,Hak’la kul…

Eshab-ı Kiram

Sahabe-i kiramın, sevmeli tamamını,Hürmet ile anmalı, her birinin adını. Çünkü…

Ehl-i Beyti Sevmek

Farzdır her Müslümana, Ehl-i beyte muhabbet,Ahirete imanla gitmeye sebep elbet.…

Hazret-i Ali Bin Ebi Talib

Dördüncüsü Ali’dir, raşid halifelerin,Ehl-i beytin ilki ve damâdı Peygamberin. Odur…

Hazret-i Osman bin Affan

Üçüncü halifesidir, Resul-i Ekrem’in,Beşincisi olmuştur, ilk iman edenlerin. Rukayye vefat…

Hazret-i Ömer-ül Faruk

Allah’ın resulüne, ikinci halifedir,Dokuzuncu göbekten, onun nesebindendir. Müslüman olunca o,…

Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık

Resul-i Ekremin birinci yâri,Hak katında büyük Sıddîk’ın yeri. Bütün eshab…

Namazın Önemi

Allah’ın her emrini öne almalı kişi,Önce namaz kılmalı, sonra yapmalı…

Namaz Kılmak

İmanın tohumu olan namazı,Müslüman olanın kılması gerek. Namazlardan lezzet alamayanın,Ruhunu…

Namaz

Önemli bir öğüttür bir Müslümana,Müminin miracı, namazdır namaz.Âhirette yoldaş olacak…

Namaza Mani Olan İşte Hayır Yoktur

Namaz, dinin direği, müminin miracıdır,Hasta olan kalblerin, şifalı ilâcıdır. Namaz,…

İmanın Tohumu

İmanın tohumu, beş vakit namaz,Müminim diyenin, kılması gerek. Namazın tadını…

Gelin Namaz Kılalım

Gelin namaz kılalım!Kalbden pası silelim!Allah’a yaklaşılmaz,Namaz kılınmadıkça. Cenab-ı Hak emretti,Namazı…

Mevlid-i Şerif

Allah adın zikredelim evvela,Vacib oldu cümle işte her kula. Kim…

Efendime Gidiyorum

Gördüler Resulullah,Doğmuş nurlar içinde,Nurlandı yerler gökler,Söyler kundak içinde. Doğuran ana…

Merhaba

Ey enbiyanın serveri,Ey evliyanın rehberi,Âlemlerin peygamberi,Ehlen ve sehlen merhaba. Sen…

Şefaat Ya Resulallah

Gözlere nur, başlara taçsın,Şefaat ya Resulallah!Hasta kula, bir ilaçsın,Şefaat ya…

Ya Resulallah

Güller açar gül yüzündeGüzellik senin özündeSevenler senin izindeGidiyor ya Resulallah…

Günahkârım

Günahkârım yüzüm karaKorkarım atarlar naraAncak olur senden çareŞefaat ya Resulallah…

İmdat Et Ya Resulallah

Müslümanda olsun gayret!İmdat et ya Resulallah!Bağrımızı deler hasret,İmdat et ya…

Habibullah

Bir kimse ki olsa, birine âşık,Eğer bir de olsa, aşkında…

Menü
Giriş