Eşref-i Kur’an Olanlar

18 Eşref-i Ümmet olanlar Hâfız-ı Kur’ân olur,Hâfız Kur’ân olanın Hâfız-ı,…

Resulullah ve Eshabı

618 Rabbimizin mahbubu,Hazret-i Muhammed’dir.İki cihan güneşi,Âlemlere rahmettir. Odur gerçek aracı,Hak’la…

Eshab-ı Kiram

492 Sahabe-i kiramın, sevmeli tamamını,Hürmet ile anmalı, her birinin adını.…

Ehl-i Beyti Sevmek

490 Farzdır her Müslümana, Ehl-i beyte muhabbet,Ahirete imanla gitmeye sebep…

Hazret-i Ali Bin Ebi Talib

491 Dördüncüsü Ali’dir, raşid halifelerin,Ehl-i beytin ilki ve damâdı Peygamberin.…

Hazret-i Osman bin Affan

501 Üçüncü halifesidir, Resul-i Ekrem’in,Beşincisi olmuştur, ilk iman edenlerin. Rukayye…

Hazret-i Ömer-ül Faruk

487 Allah’ın resulüne, ikinci halifedir,Dokuzuncu göbekten, onun nesebindendir. Müslüman olunca…

Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık

475 Resul-i Ekremin birinci yâri,Hak katında büyük Sıddîk’ın yeri. Bütün…

Namazın Önemi

534 Allah’ın her emrini öne almalı kişi,Önce namaz kılmalı, sonra…

Namaz Kılmak

508 İmanın tohumu olan namazı,Müslüman olanın kılması gerek. Namazlardan lezzet…

Namaz

555 Önemli bir öğüttür bir Müslümana,Müminin miracı, namazdır namaz.Âhirette yoldaş…

Namaza Mani Olan İşte Hayır Yoktur

474 Namaz, dinin direği, müminin miracıdır,Hasta olan kalblerin, şifalı ilâcıdır.…

İmanın Tohumu

449 İmanın tohumu, beş vakit namaz,Müminim diyenin, kılması gerek. Namazın…

Gelin Namaz Kılalım

531 Gelin namaz kılalım!Kalbden pası silelim!Allah’a yaklaşılmaz,Namaz kılınmadıkça. Cenab-ı Hak…

Mevlid-i Şerif

503 Allah adın zikredelim evvela,Vacib oldu cümle işte her kula.…

Efendime Gidiyorum

502 Gördüler Resulullah,Doğmuş nurlar içinde,Nurlandı yerler gökler,Söyler kundak içinde. Doğuran…

Merhaba

535 Ey enbiyanın serveri,Ey evliyanın rehberi,Âlemlerin peygamberi,Ehlen ve sehlen merhaba.…

Şefaat Ya Resulallah

577 Gözlere nur, başlara taçsın,Şefaat ya Resulallah!Hasta kula, bir ilaçsın,Şefaat…

Ya Resulallah

452 Güller açar gül yüzündeGüzellik senin özündeSevenler senin izindeGidiyor ya…

Günahkârım

455 Günahkârım yüzüm karaKorkarım atarlar naraAncak olur senden çareŞefaat ya…

İmdat Et Ya Resulallah

429 Müslümanda olsun gayret!İmdat et ya Resulallah!Bağrımızı deler hasret,İmdat et…

Habibullah

447 Bir kimse ki olsa, birine âşık,Eğer bir de olsa,…

Resulullah

440 Sultanlar sultanı Peygamber iken,Yaratılmamıştı hazret-i Âdem. Hak katında Onun…

Peygamberimiz

442 Cenab-ı Hak, Resulünü gönderdi,Kelam-ı kadimi ona indirdi. İsmi söylenecek…

Menü
Giriş