Resulullah ve Eshabı

586 Rabbimizin mahbubu,Hazret-i Muhammed’dir.İki cihan güneşi,Âlemlere rahmettir. Odur gerçek aracı,Hak’la…

Eshab-ı Kiram

467 Sahabe-i kiramın, sevmeli tamamını,Hürmet ile anmalı, her birinin adını.…

Ehl-i Beyti Sevmek

473 Farzdır her Müslümana, Ehl-i beyte muhabbet,Ahirete imanla gitmeye sebep…

Hazret-i Ali Bin Ebi Talib

467 Dördüncüsü Ali’dir, raşid halifelerin,Ehl-i beytin ilki ve damâdı Peygamberin.…

Hazret-i Osman bin Affan

486 Üçüncü halifesidir, Resul-i Ekrem’in,Beşincisi olmuştur, ilk iman edenlerin. Rukayye…

Hazret-i Ömer-ül Faruk

470 Allah’ın resulüne, ikinci halifedir,Dokuzuncu göbekten, onun nesebindendir. Müslüman olunca…

Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık

461 Resul-i Ekremin birinci yâri,Hak katında büyük Sıddîk’ın yeri. Bütün…

Namazın Önemi

516 Allah’ın her emrini öne almalı kişi,Önce namaz kılmalı, sonra…

Namaz Kılmak

486 İmanın tohumu olan namazı,Müslüman olanın kılması gerek. Namazlardan lezzet…

Namaz

532 Önemli bir öğüttür bir Müslümana,Müminin miracı, namazdır namaz.Âhirette yoldaş…

Namaza Mani Olan İşte Hayır Yoktur

453 Namaz, dinin direği, müminin miracıdır,Hasta olan kalblerin, şifalı ilâcıdır.…

İmanın Tohumu

427 İmanın tohumu, beş vakit namaz,Müminim diyenin, kılması gerek. Namazın…

Gelin Namaz Kılalım

505 Gelin namaz kılalım!Kalbden pası silelim!Allah’a yaklaşılmaz,Namaz kılınmadıkça. Cenab-ı Hak…

Mevlid-i Şerif

483 Allah adın zikredelim evvela,Vacib oldu cümle işte her kula.…

Efendime Gidiyorum

484 Gördüler Resulullah,Doğmuş nurlar içinde,Nurlandı yerler gökler,Söyler kundak içinde. Doğuran…

Merhaba

514 Ey enbiyanın serveri,Ey evliyanın rehberi,Âlemlerin peygamberi,Ehlen ve sehlen merhaba.…

Şefaat Ya Resulallah

560 Gözlere nur, başlara taçsın,Şefaat ya Resulallah!Hasta kula, bir ilaçsın,Şefaat…

Ya Resulallah

432 Güller açar gül yüzündeGüzellik senin özündeSevenler senin izindeGidiyor ya…

Günahkârım

431 Günahkârım yüzüm karaKorkarım atarlar naraAncak olur senden çareŞefaat ya…

İmdat Et Ya Resulallah

406 Müslümanda olsun gayret!İmdat et ya Resulallah!Bağrımızı deler hasret,İmdat et…

Habibullah

422 Bir kimse ki olsa, birine âşık,Eğer bir de olsa,…

Resulullah

419 Sultanlar sultanı Peygamber iken,Yaratılmamıştı hazret-i Âdem. Hak katında Onun…

Peygamberimiz

425 Cenab-ı Hak, Resulünü gönderdi,Kelam-ı kadimi ona indirdi. İsmi söylenecek…

Rasülullah efendimiz

459 Cenâb-ı Hak, Resûlünü gönderdi,Kur’ân-ı kerimi Ona indirdi. İki cihanın…

Menü
Giriş