Medine’nin Ufukları Sarardı

29 Medine’nin ufukları sarardı.Gündüzün ortasında gün karardı.Ashabın gözleri seni aradı.Sen…

Göremezsin

41 Kemaline erince yaş,Gözler dolar bükülür baş,Ruh bedenden yavaş yavaş,Kayar…

Eşref-i Kur’an Olanlar

101 Eşref-i Ümmet olanlar Hâfız-ı Kur’ân olur,Hâfız Kur’ân olanın Hâfız-ı,…

Resulullah ve Eshabı

654 Rabbimizin mahbubu,Hazret-i Muhammed’dir.İki cihan güneşi,Âlemlere rahmettir. Odur gerçek aracı,Hak’la…

Eshab-ı Kiram

524 Sahabe-i kiramın, sevmeli tamamını,Hürmet ile anmalı, her birinin adını.…

Ehl-i Beyti Sevmek

519 Farzdır her Müslümana, Ehl-i beyte muhabbet,Ahirete imanla gitmeye sebep…

Hazret-i Ali Bin Ebi Talib

520 Dördüncüsü Ali’dir, raşid halifelerin,Ehl-i beytin ilki ve damâdı Peygamberin.…

Hazret-i Osman bin Affan

530 Üçüncü halifesidir, Resul-i Ekrem’in,Beşincisi olmuştur, ilk iman edenlerin. Rukayye…

Hazret-i Ömer-ül Faruk

513 Allah’ın resulüne, ikinci halifedir,Dokuzuncu göbekten, onun nesebindendir. Müslüman olunca…

Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık

508 Resul-i Ekremin birinci yâri,Hak katında büyük Sıddîk’ın yeri. Bütün…

Namazın Önemi

564 Allah’ın her emrini öne almalı kişi,Önce namaz kılmalı, sonra…

Namaz Kılmak

537 İmanın tohumu olan namazı,Müslüman olanın kılması gerek. Namazlardan lezzet…

Namaz

586 Önemli bir öğüttür bir Müslümana,Müminin miracı, namazdır namaz.Âhirette yoldaş…

Namaza Mani Olan İşte Hayır Yoktur

511 Namaz, dinin direği, müminin miracıdır,Hasta olan kalblerin, şifalı ilâcıdır.…

İmanın Tohumu

492 İmanın tohumu, beş vakit namaz,Müminim diyenin, kılması gerek. Namazın…

Gelin Namaz Kılalım

565 Gelin namaz kılalım!Kalbden pası silelim!Allah’a yaklaşılmaz,Namaz kılınmadıkça. Cenab-ı Hak…

Mevlid-i Şerif

537 Allah adın zikredelim evvela,Vacib oldu cümle işte her kula.…

Efendime Gidiyorum

530 Gördüler Resulullah,Doğmuş nurlar içinde,Nurlandı yerler gökler,Söyler kundak içinde. Doğuran…

Merhaba

605 Ey enbiyanın serveri,Ey evliyanın rehberi,Âlemlerin peygamberi,Ehlen ve sehlen merhaba.…

Şefaat Ya Resulallah

612 Gözlere nur, başlara taçsın,Şefaat ya Resulallah!Hasta kula, bir ilaçsın,Şefaat…

Ya Resulallah

482 Güller açar gül yüzündeGüzellik senin özündeSevenler senin izindeGidiyor ya…

Günahkârım

487 Günahkârım yüzüm karaKorkarım atarlar naraAncak olur senden çareŞefaat ya…

İmdat Et Ya Resulallah

481 Müslümanda olsun gayret!İmdat et ya Resulallah!Bağrımızı deler hasret,İmdat et…

Habibullah

471 Bir kimse ki olsa, birine âşık,Eğer bir de olsa,…

Menü
Giriş