Eğitimin Savaşla İmtihanı

Toprak kaybedilirse vatan, zihinler kaybedilirse gelecek elden gider… Çanakkale… Bugüne…

Boğaz’ın İhtişamlı Süsü Saltanat Kayıkları

Yeryüzünün en güzel boğazına sahip İstanbul şehrinin kayıkları da bu…

Mekke-i Mükerreme’yi Kudüs İle Takas Kimin Planıydı?

Keşifler Çağı da denilen, Batı’nın, Doğu’nun zenginliklerini “sömürme” keşiflerini, Portekizli…

Uçan Kuşa Taş Atılmaz!

İnsanoğlunun uçuş macerası, çok eskilere uzanır. İlk akla gelen Hezarfen’dir…

Karada Sultan Deryada Hakan

Osmanlı Devleti’nin, uç beyliğinden cihan devleti olma yolunda karadaki başarıları…

Bastona Değil Tecrübeye Dayananlar

Akşam olsa da uyusak! Şu okul bir bitse! Yaz gelse…

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Kısa Tarihi

Beden eğitimi, jimnastik ve spor derslerinden asıl beklenti, ne bedenlerin…

Yangın Devrinin Gülü “Mecelle”

Mecelle’nin tam ismi, bir takım adli hükümleri muhtevi kanun kitabı…

Cahiliyye Bölümü

İlmiyye sınıfından Ma’lum/bilinen hikaye etti: “Cahilin hiddeti sözünde, sesinde; akıllının…

11 Maddede Asr-ı Saâdette Eğitim

“Ben insanlara öğretmen/muallim olarak gönderildim.”, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere…

Ashab-ı Kehf

Korkmadılar, Kazandılar Dünyalık makamlarını, nimetlerini ve ailelerini terk etmek üzere…

Şiirin 7 Sultanı

Onlar sultandı… Bir tarafta kılıçlarıyla İslâm sancağını 3 kıtada dalgalandırırken…

Devletin Bekâsı İçin 7 Tavsiye

Devletin Bekâsı İçin 7 Tavsiye (Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sinden)3 Devlet idare etmek…

Anadolu’yu Türk-İslâm Yurdu Yapan 7 Beylik

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Malazgirt Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından…

Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen 7 Kare

Tarih ilmini öğrenirken yazılı kaynakların yanında o zamanın şartlarını gözler…

Geçmişten Günümüze Yedi Ramazan Geleneği

“Nerede o eski Ramazanlar” diyerek başlar yeni Ramazanlarımız. On bir ayın…

Mimar Sinan’ın 7 Şaheseri

“Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde…

İkinci Abdülhamid Han Hakkında 7 İtiraf

Osmanlı Devleti’nin kritik bir devrinde hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han…

7 Soruda Çanakkale Savaşı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu birçok cephede savaşmak zorunda…

Bilime Yön Veren 7 Müslüman Âlim

İslâm dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) işaret ve teşvikleriyle…

İstanbul’un 7 Tepesi

İstanbul’un 7 Tepesi sizlere arz-ı endam ediyor… Suriçi İstanbul’u, 7…

Osmanlı’nın 6 Asır Ayakta Kalmasının 7 Sırrı

Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta kalması, yine mirasının da günümüze hükmediyor…

Karinabâdî Ömer Hilmi Efendi

Bazı insanlar vardır ki bir asır yaşayıp bir arpa boyu…

Cihan Padişahının Son Seferi

“Siz benim bir kale toprağı için mi sefere çıktığımı zannediyorsunuz?…

Menü
Giriş