Osmanlı’nın Çanakkale 1915 Panorama Müzesi Projesi

360 derecelik daire şeklinde bir bakış alanını kapsayan ve ufka…

Osmanlı’da Renkli Baskı

Osmanlı’da Renkli Baskının Öncüsü Çinkograf Mehmed Rifat Bey Günümüz matbaacılığının…

Osmanlı’da İlklerin Şehri İznik

Bugün dahi tarihî dokusunu büyük oranda korumuş olan İznik, Anadolu’daki…

Manisa’da Fatih’in Eğitim Yılları

Padişah yetiştiren şehzade şehirleri, diğer beldelerden daha bir başkadır. Geçmişle…

Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat VALİDE SULTAN

Tahta çıkan padişahın annesine, Valide Sultan denirdi. Onlar sadece padişah…

İki Muhteşem Sultanın Yâdigârı Hafsa Valide Sultan

O, Yavuz Sultan Selim’in başkadını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi…

Eğitimin Savaşla İmtihanı

Toprak kaybedilirse vatan, zihinler kaybedilirse gelecek elden gider… Çanakkale… Bugüne…

Boğaz’ın İhtişamlı Süsü Saltanat Kayıkları

Yeryüzünün en güzel boğazına sahip İstanbul şehrinin kayıkları da bu…

Karada Sultan Deryada Hakan

Osmanlı Devleti’nin, uç beyliğinden cihan devleti olma yolunda karadaki başarıları…

Yangın Devrinin Gülü “Mecelle”

Mecelle’nin tam ismi, bir takım adli hükümleri muhtevi kanun kitabı…

Şiirin 7 Sultanı

Onlar sultandı… Bir tarafta kılıçlarıyla İslâm sancağını 3 kıtada dalgalandırırken…

Anadolu’yu Türk-İslâm Yurdu Yapan 7 Beylik

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Malazgirt Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından…

Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen 7 Kare

Tarih ilmini öğrenirken yazılı kaynakların yanında o zamanın şartlarını gözler…

Mimar Sinan’ın 7 Şaheseri

“Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde…

İkinci Abdülhamid Han Hakkında 7 İtiraf

Osmanlı Devleti’nin kritik bir devrinde hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han…

7 Soruda Çanakkale Savaşı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu birçok cephede savaşmak zorunda…

Osmanlı’nın 6 Asır Ayakta Kalmasının 7 Sırrı

Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta kalması, yine mirasının da günümüze hükmediyor…

Cihan Padişahının Son Seferi

“Siz benim bir kale toprağı için mi sefere çıktığımı zannediyorsunuz?…

Osmanlı’da Gıda Güvenliği

Halk sağlığı ve gıda güvenliği hususuna çok ehemmiyet veren Osmanlılar,…

Daha Kaliteli Daha Üstün Osmanlı Tüfekleri

Ateşli silahların icadından sonra, yeni bir silah olarak ortaya çıkan…

“Anadolu İşgal Altındayken Dönemem!”

Balkan Savaşları’nda Hindistan’dan Osmanlı Ordusu’na yardım için geldi. Savaştan sonra…

“Babamın Katledilişini Gördüm!”

Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisi olan Abdülaziz Han’ın şehid edilmesi…

Bir Devlet Felakete Nasıl Sürüklendi? Kösedağ Savaşı

Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu tarihi açısından önemli bir savaştı…

Dünya Coğrafyasını Süsleyen Osmanlı Saat Kuleleri

Dünyanın dört bir tarafına yayılan Osmanlı eserlerinin en dikkat çekenlerinden…

Menü
Giriş