Yüzdelik, Eğertalama, Çokeğerortalama Formülleri

Bu makalede, Microsoft Excel’de ÇOKEĞERORTALAMA işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

Söz dizimi

ÇOKEĞERORTALAMA(ortalama_aralık, ölçüt_aralığı1, ölçüt1, [ölçüt_aralığı2, ölçüt2], …)

ÇOKEĞERORTALAMA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Ortalama_aralık    Gerekli. Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren referanslar dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.
 • Ölçüt_aralığı1, ölçüt_aralığı2, …    Ölçüt_aralığı1 gerekli, izleyen ölçüt_aralıkları isteğe bağlıdır. İlişkilendirilen ölçütlerin değerlendirileceği 1 – 127 aralığıdır.
 • Ölçüt1, ölçüt2, …    Ölçüt1 gerekli, izleyen ölçütler isteğe bağlıdır. Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki en az 1 en fazla 127 ölçüttür. Örneğin, ölçüt 32, “32”, “>32”, “elmalar” veya B4 olarak ifade edilebilir.

Açıklamalar

 • Bir ortalama_aralık boş değer veya metin değeriyse, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini verir.
 • Ölçüt aralığındaki hücre boşsa, ÇOKEĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.
 • Aralıktaki hücrelerden DOĞRU içerenler 1, YANLIŞ içeren hücreler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Ortalama_aralıktaki her hücre, yalnızca karşılık gelen bütün ölçütler o hücre için doğru olarak belirtilmişse, ortalama hesaplanmasında kullanılır.
 • EĞERORTALAMA işlevindeki aralık ve ölçüt değişkenlerinden farklı olarak, ÇOKEĞERORTALAMA’da her bir ölçüt_aralığı toplam_aralığı ile aynı boyut ve şekle sahip olmalıdır.
 • Ortalama_aralıktaki hücreler sayılara çevrilemiyorsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değeri verir.
 • Hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Not: ÇOKEĞERORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama     aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6’ya bölündüğünde 5 elde edilir.
 • Orta değer     bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
 • Mod     bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnekler

Aşağıdaki tablodaki yer alan örnek veriyi kopyalayıp yeni Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için bu formülleri seçip F2’ye basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerek duyarsanız, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.

ÖğrenciBirinciSaniyeSon
TestTestSınav
NotNotNot
Attila758587
Ebru948088
Mete8693Eksik
HalukEksik7575
FormülAçıklamaSonuç
=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B5, B2:B5, “>70”, B2:B5, “<90”)Tüm öğrenciler için 70 ile 90 arasında kalan ilk sınav notu ortalaması (80,5). “Eksik” olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.75
=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C5, C2:C5, “>95”)Tüm öğrenciler için 95’ten yüksek olan ikinci sınav notu ortalaması. 95’ten yüksek not olmadığından #SAYI/0! verilir.#SAYI/0!
=ÇOKEĞERORTALAMA(D2:D5, D2:D5, “<>Yetersiz”, D2:D5, “>80”)Tüm öğrenciler için 80’den yüksek olan final sınavı not ortalaması (87,5). “Eksik” olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.87,5

Örnek 2

TürFiyatŞehirYatak odası sayısıGaraj?
Eski Rum Evi230000İzmir3Hayır
Bahçeli Ev197000Balıkesir2Evet
Site İçinde Villa345678Balıkesir4Evet
Yalı321900İzmir2Evet
Çatı Dubleksi450000Balıkesir5Evet
Lüks Daire395000Balıkesir4Hayır
FormülAçıklamaSonuç
=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B7, C2:C7, “Balıkesir”, D2:D7, “>2”, E2:E7, “Evet”)Balıkesir’de en az 3 yatak odası ve garajı olan bir evin ortalama fiyatı397839
=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B7, C2:C7, “İzmir”, D2:D7, “<=3” ,E2:E7, “Hayır”)İzmir’de en fazla 3 yatak odası olan, garajı olmayan bir evin ortalama fiyatı230000

EĞERORTALAMA işlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Excel’de EĞERORTALAMA  işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Verilen ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

Söz dizimi

EĞERORTALAMA(aralık, ölçüt, [ortalama_aralık])

EĞERORTALAMA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Aralık    Gerekli. Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren başvurular dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.
 • Ölçüt    Gerekli. Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, “32”, “>32”, “elmalar” veya B4 olarak ifade edilebilir.
 • Ortalama_aralık    İsteğe bağlı. Ortalaması alınacak hücrelerin gerçek kümesi. Atlanırsa, aralık kullanılır.

Açıklamalar

 • Aralıktaki, Yok sayılan DOĞRU veya YANLIŞ içeren hücreler.
 • Toplam_aralıktaki hücre boş hücreyse, EĞERORTALAMA hücreyi yoksayar.
 • Bir aralık boş değer veya metin değeriyse, EĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini verir.
 • Ölçütteki hücre boşsa, EĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.
 • Aralıktaki hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, EĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.
 • Ortalama_aralığının aralıkla aynı boyutta ve şekilde olması gerekmez. Eklenen gerçek hücreler başlangıç hücresi olarak ortalama_aralığında üst, sol hücreler kullanılarak saptanıp aralıkla boyut ve şekil olarak uygun olan hücreleri de ekler. Örneğin:
Aralık aşağıdaki gibiVe ortalama_aralık aşağıdaki gibiyse,Gerçek hücreler şu şekilde gibi hesaplanır
A1:A5B1:B5B1:B5
A1:A5B1:B3B1:B5
A1:B4C1:D4C1:D4
A1:B4C1:C2C1:D4

Not: EĞERORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama     aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6’ya bölündüğünde 5 elde edilir.
 • Orta değer     bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
 • Mod     bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Komisyon
1000007000
20000014000
30000021000
40000028000
FormülAçıklamaSonuç
=EĞERORTALAMA(B2:B5;”<23000″)23000’den küçük olan tüm komisyonların ortalaması. Dört komisyonun üçü bu koşulu karşılar ve toplamları 42000 olur.14000
=EĞERORTALAMA(A2:A5,”<250000″)250000’den küçük olan tüm özellik değerlerinin ortalaması. Dört komisyonun ikisi bu koşulu karşılar ve toplamları 300000 olur.150000
=EĞERORTALAMA(A2:A5;”<95000″)250000’den az tüm özellik değerlerinin ortalaması. Bu koşulu karşılayan 0 özellik değeri olduğundan ve sayı 0’a bölünmeye çalışıldığından dolayı EĞERORTALAMA işlevi #DIV/0! hatasını verir.#SAYI/0!
=EĞERORTALAMA(A2:A5;”>250000″,B2:B5)Özellik değeri 250000’den büyük olan tüm komisyonların ortalaması. İki komisyon bu koşulu karşılar ve toplamları 49000 olur.24500

Örnek 2

BölgeKar (Bin)
Doğu45678
Batı23789
Kuzey-4789
Güney (Yeni Ofis)0
Orta Batı9678
FormülAçıklamaSonuç
=EĞERORTALAMA(A2:A6;”=*Batı”;B2:B6)Batı ve Orta Batı bölgelerinin toplam karlarının ortalaması.16733,5
=EĞERORTALAMA(A2:A6;”<>*(Yeni Ofis)”;B2:B6)Yeni ofisler hariç, bölgelerin tamamının toplam karlarının ortalaması18589

—Ekler—

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş