Z Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

394 Zahmet çekmek: Sıkıntı, güçlük, yorgunluk ve eziyetlere katlanmak. “Senin adam olman…

Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

388 Yabana atmak: Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”Babanın…

V Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

380 Vadesi gelmek (yetmek): 1. Ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek.…

Ü Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

379 Üç aşağı beş yukarı: Az bir farkla, az fazla ya…

U Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

354 Ucu dokunmak: Bir işten biri zarar görür olmak, söylenen bir…

T Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

350 Tabana kuvvet: “Binecek bir şey yok, yayan gitmekten başka çare…

Ş Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

367 Şad olmak: Sevinmek, mutlu olmak. “Seni gördük, şad olduk.” Şafak atmak: Aniden…

S Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

374 Saati saatine uymamak: Bir kimsenin durumu, huyu sık sık değişir…

R Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

369 Rafa kaldırmak (koymak): Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi…

P Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

358 Pabucu dama atılmak: Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek, değer…

Ö Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

370 Öbür (öteki) dünya: Ahiret, insanların öldükten sonra gidecekleri ve ebedî…

O Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

358 Ocağına düşmek: Birine yardım etmesi için yalvarmak, koruması için sığınmak. “Ocağına…

N Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

388 Nabza göre şerbet vermek: Birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek…

M Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

368 Maaşa geçmek: Aylığa geçmek, çalıştığı yerden ücret almaya başlamak. “Maaşa…

L Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

364 Lafa boğmak: Birinin söz söylemesine fırsat vermeyip meseleyi gereksiz ve…

K Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

374 Kabak (birinin) başına (başında) patlamak: Birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan…

J Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

530 Jeton düşmek: Anlamak, kavramak. “Jeton yeni düştü, espriyi şimdi anladım.” Jeton…

İ Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

382 İbret almak: Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak. “Çocuklar bu olaydan…

I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

373 Icığını cıcığını çıkarmak: 1. Her yanını ellemek, didiklemek. 2. Bir meseleyi en ince…

H Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

371 Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca: Farklı gibi gösterilen iki…

G Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

366 Gafil avlamak / avlanmak: Bir kimseyi hazırlıksız ve habersiz bir…

F Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

365 Faka basmak: Tuzağa düşmek, aldatılmak.“Beni nasıl faka bastırdılar anlayamadım bir…

E Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

367 Ecel aman verirse: Ölmezsem, ömür yeterse.“Ecel aman verirse torunumu da…

D Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

368 Dağ devirmek: Çok zor görünen işleri başarmak. “İşi ondan iyi kimse…

Menü
Giriş