Dem Bu Dem

Firkatin nârîyle gönlüm, yân olur, püryân olur
Varlığın zevk-û sefâdır, yokluğun giryân olur
Ay yüzün gören gözlerim, mest olur, hayran olur
Yakma ey can, yakma kalbim, âteş-î sûzân olur

Dem bu demdir, dem bu demdir
Dem bu demdir, dem bu dem

Bâğ-ı aşka düşen aşık bülbül-î nâlân olur
Cân-ı bülbül ol gülşende, aşk ile devran olur
Gül yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur
Yakma ey can, yakma kalbim, âh ile efgân olur

Dem bu demdir, dem bu demdir
Dem bu demdir, dem bu dem

Vuslatın aşkîyle gönlüm şâd olur, şâdân olur
Derd-î aşkın neyleyim ki, derdime derman olur
Nur yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur
Yakma ey can, yakma kalbim, âteş-î nîrân olur

Dem bu demdir, dem bu demdir
Dem bu demdir, dem bu dem

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş