Excel 2019 Sayfa Koruması Şifresi Kırma Yöntemi

Aşağıdaki kodu vba modülü sayfasına kopyalayıp makroyu çalıştırın.

Dim sonuc
Sub SifreAc()
sonuc = “Sayfaların Şifreleri”
For sayfaid = 1 To Worksheets.Count
Worksheets.Item(sayfaid).Activate
SifreKir
Next
InputBox sonuc, , sonuc
End Sub
Sub SifreKir()
On Error Resume Next
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
For i = 65 To 66
For j = 65 To 66
For k = 65 To 66
For l = 65 To 66
For m = 65 To 66
For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66
For i3 = 65 To 66
For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66
For i6 = 65 To 66
For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
sonuc = sonuc & vbCrLf & ActiveSheet.Name & ” : ” & Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
End Sub

işlem tamamdır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş