Görme Engelli Adaylar İçin Hazırlanmış 2018- YKS Kılavuzu

001- 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Kılavuzu

002- İçindekiler

003- 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

004- 2. Başvuru 2.1. Kimler Başvurabilir?

005- 2.2. Sınava Girme Zorunluğu Var mıdır?

006- 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

007- 2.4. Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

008- 2.5. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

009- 2.6. Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

010- 2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen Internet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?

011- 3. Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri  3.1. Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır? 

012- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

013- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

014- 3.4. Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

015- 3.5. Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

016- 3.6. Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır?

017- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

018- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

019- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

020-3.10.Sınavın Değerlendirilmesi 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

021- 3.10.2. Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

022- 3.10.3. Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

023- 4. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

024-4.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

025- 5. Yerleştirme

026- 5.1. 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

027- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

028- 7. Özel Durumu Bulunan Adaylar 7.1. Okul Birincileri

029- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

030- 7.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

031- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

032- 7.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

033- 7.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

034- 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

035- 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

036- 7.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

037- 7.10. Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar

038- 8. ÖSYM İle Yazışmalar

039- 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

040- 10. Türkiye’deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

041- Adaylar Tarafından ÖSYM’YE Gönderilecek Dilekçeler İle İlgili Açıklamalar

042- e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

043- Şekil 1. YKS Başvurusu Nereye Yapılacak?

044- Şekil 2. Aday Başvuru Formu Örneği

045- Liste 1. Sınav Merkezleri

046- Şekil 3. Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

047- Şekil 4. Cevap Kâğıdı Örnekleri

048- Şekil 5. Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

049- Şekil 6. Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu

050- Tablo 1A TYT’deki Testler ve Kapsamları

051- Tablo 1B YKS’deki Testler ve Soru Sayıları

052- Tablo 1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

053- TABLO 1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Gerekir?

054- Tablo 1E YKS SAY/EA/SÖZ/DİL Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

055- Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

056- Tablo 1G Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğr. Prog. Başvurabilmek İçin En Düşük B. S .Nedir?

057- Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

058- Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı/Yakın Alanlardaki Lisans Programları

059- Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Turizm Fakültesi Lisans Programları

060- Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yer. Ön Lis. Programları

061- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

062- Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

063- Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

064- Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları 

065- İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

066- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Yükseköğretim Kurumlarının Örgün/Uzaktan Eğitim Programlarında Kaydı Olan Öğrenciler veya Mezun Olanlar İle Açıköğretim Programlarından Mezun Olanların Açıköğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar 

067- Genel Amaçlı Dilekçe Örneği

068- Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

069- Yurt İçinden ve KKTC’den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş