Lise Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama

Yılsonu not ortalamasını öğrenmek istediğiniz öğrencinin yıl içinde almış olduğu dersleri seçtikten sonra her biri için haftalık ders saati ile I. ve II. dönemde almış olduğu 100 üzerinden verilen dönem sonu puanlarını doldurarak hesapla butonuna basınız.

YBP nedir?

Yılsonu Başarı Puanının kısaltmasıdır. Lise öğrencilerinin okudukları her yıl sonunda o yıl içindeki başarılarını gösterir. Lise diploması notunun tespitinde esas alınır. Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama aracımızı kullanarak lise diploma notunu kolayca hesaplayabilirsiniz.

Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencinin YBP’si, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Naklen gelen öğrenciler için hesap yapılırken, yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Lise YBP hesaplama aracı hangi sınıflar için kullanılabilir?

Tüm lise türleri için hazırlık, 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilerin yıl sonu not ortalamasını hesaplayabilirsiniz.

Ağırlıklı puan nedir?

Ders puanı ile ağırlığı çarpılarak hesaplanır. Ağırlık, haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin; matematik haftada 4 saat okutuluyorsa, ağırlığı 4’tür.

Örnek: Matematiğin haftalık ders saati 4, yıl sonu puanı ise 75 olsun. Bu durumda matematik için ağırlıklı puan: 4 x 75 = 300 olacaktır.

Ağırlıklı ortalama nedir?

Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilmektedir. Takdir – teşekkür hesaplamalarında kullanılmaktadır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş