Mesleki Açık Öğretim Lisesi


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR
VE SEÇMELİ DERSLER TABLOSU
• Haftalık ders çizelgelerinde yer alan ortak ve seçmeli derslerin öğretim programları tüm sınıflar düzeyinde, alan/dal dersleri ise 3. dönem (10. sınıf )’den başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.
• Haftalık ders çizelgelerinde “Ortak Dersler”, “Alan/Dal Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” bölümleri yer almaktadır.
• Ortak Dersler, tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
• Alan/dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.
• Seçmeli dersler, öğrencilerin ortak dersler ile tamamlayamadığı mezuniyet kredisine ulaşma imkânı sağlayan derslerdir.
• Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen yıldızlı () dersler, mutlak başarılması gereken, muaf olunamayacak dersleri ifade eder. Ortak dersler içerisinde yıldızlı () muaf olunamayacak ders “Türk Dili ve Edebiyatı” dersidir. Alan/dal derslerinde ise yıldızlı () muaf olunamayacak dersler haftalık ders çizelgelerinde belirtilmiştir. • Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak derslerden ( yıldızlı () ders hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sınavına girmek için isterse tekrar seçebilir.
• Yüz yüze eğitimde alan/dal derslerinde devamsızlık hariç nottan başarısız olunan derslerden ( yıldızlı () dersler hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olunan dersin kredisini alamaz. • Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen alttan alınabilecek ders saati kadar devamsızlık veya başarısızlık durumuna göre varsa alt dönem alan/dal derslerinden seçebilir. • Öğrenci yüz yüze eğitimde alan/dal derslerinden her dönem için haftalık ders çizelgelerinde belirtilen toplam kredi kadar ders alır. • Yüz yüze eğitimde birbirinin devamı olan derslerde döneminde devamsızlıktan başarısız olunan dersler bir sonraki dönemde okutulamaz. • Yüz yüze eğitimde 5. ve 6. dönemlerde okutulan dalın zorunlu (yıldızlı ()) dersini almayan veya devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler 7. ve 8. dönem İşletmelerde Mesleki Eğitim dersini alamaz.
• Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
• Alan ortak dersleri ile başarılması zorunlu dal derslerinin ders saati süresi ve ders içeriğinde değişiklik yapılamaz.
• Yüz yüze eğitimde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
• Yüz yüze eğitimde aşağıda sıralanan alan/dallarda belirtilen derslerle ilgili açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

—Ekler—

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş