Nöbet Tutmayan Öğretmene Cezaya Yargıdan Onay!

Ankara 12. İdare Mahkemesi 2019/1842 sayılı kararı ile öğle tatilinde nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmene disiplin işlemi yapılmasına yönelik itirazı reddetti ve disiplin işlemi yapılmasını hukuka uygun buldu.

Bir sendika tarafından açılan davada, sendika kararı doğrultusunda üyelerinin öğle tatilinde nöbet tutmama eylemi neticesinde idarenin disiplin işlemi tesis etmesini mahkeme hukuka uygun buldu.

Sendikanın bir eğitim-öğretim yılını bir bütün kapsayacak şekilde eylem kararı almış olmasını ise kamu işleyişine mani bir durum teşkil edeceği için sendikal hak kapsamında değerlendirilemeyeceği kararda belirtildi.

Aynı kararda itiraz edilen diğer bir husus olan öğretmenlerin öğle tatilinde nöbet tutmamış olmasından kaynaklı nöbet ek ders ücretlerinin kesilmesini ise vazifenin diğer zamanda ifa edilmesinden dolayı hukuka uygun bulmadı ve bu idari işlemi iptal etti.

Öğretmenlerin öğle arasında nöbet tutmamış olması vazifenin diğer teneffüslerde yerine getirilmiş olmasından dolayı bir bütün yok sayılmayacağı için ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğini belirtti.

Bu kararla sendikaların, kamunun işleyişini engelleyici, kamu hizmetinde devamlılığın sağlanmasını mani, süreklilik arz eden karar almasının da hukuka uygun bir durum olamayacağı sendikal hakkın kötüye kullanılması olacağı vurgulanmış oldu. Bunun yanında görevin birazının yapılmamış olmasının ise ücretin bir bütün kesilmesini de gerektirmeyeceği kararda belirtildi.

yargi1_sayfa_1.jpg
yargi1_sayfa_2.jpg
yargi1_sayfa_3.jpg
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş