ORTALAMA işlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Excel’de ORTALAMA  işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. Örneğin, aralık a1: A20 sayı içeriyorsa, =Ortalama (a1: A20) formülü bu sayıların ortalamasını döndürür.

Söz dizimi

ORTALAMA(sayı1, [sayı2], …)

ORTALAMA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Sayı1    Gerekli. Ortalamasını almak istediğiniz ilk sayı, hücre başvurusu veya aralık.
 • sayı2, …    İsteğe bağlı. Ortalamasını almak istediğiniz diğer sayılar, hücre başvuruları veya aralıklar; en çok 255 tane.

Notlar

 • Bağımsız değişkenler, sayı veya sayı içeren ad, aralık veya hücre başvurusu olabilir.
 • Doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız mantıksal değerler ve sayıların metinsel ifadeleri dikkate alınır.
 • Aralık veya hücre başvurusu bağımsız değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; öte yandan sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açar.
 • Hesaplamanın bir parçası olarak başvuruya mantıksal değerler veya sayıların metin ifadelerini eklemek istiyorsanız, ORTALAMAA işlevini kullanın.
 • Yalnızca bazı ölçütlere uyan değerlerin ortalamasını hesaplamak istiyorsanız, EĞERORTALAMA işlevini veya ÇOKEĞERORTALAMA işlevini kullanın.

Not: ORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama, aritmetik ortalamadır ve bir grup sayının toplanması ve toplamın gruptaki sayıların adedine bölünmesi ile hesaplanır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının ortalaması, 30 bölü 6, yani 5’tir.
 • Orta Değer, bir sayı grubunun ortasındaki sayıdır; bir başka deyişle, sayıların yarısı orta değerden küçük değerlere, diğer yarısı ise yüksek değerlere sahiptir. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 sayısıdır.
 • Mod, bir sayı grubu içinde en sık tekrarlayan sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 sayısıdır.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Çarpık dağılımında ise farklı olabilirler.

İpucu: Hücrelerin ortalamasını alırken, özellikle Excel masaüstü uygulamasında yer alan Excel Seçenekleriiletişim kutusundaki Değeri sıfır olan hücrelerde sıfır göster onay kutusunu temizlediyseniz, boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı göz önünde bulundurun. Boş hücreler sayılmaz, ancak sıfır değerli hücreler sayılır.

Değeri sıfır olan hücrelerde sıfır göster onay kutusunun yerini bulmak için:

 • Dosya sekmesine tıklayın, Seçenekler‘e tıklayın ve sonra Gelişmiş kategorisindeki Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster‘in altına bakın.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri
101532
7
9
numaralı
2
FormülAçıklamaSonuç
=ORTALAMA(A2:A6)A2 ile A6 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ortalaması.11
=ORTALAMA(A2:A6, 5)A2 ile A6 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ve 5 sayısının ortalaması.10
=ORTALAMA(A2:C2)A2 ile C2 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların ortalaması.19

TOPLA.ÇARPIM işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel’de TOPLA.ÇARPIM işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Verilen dizilerde karşılık gelen bileşenleri çarpar ve bu çarpımların toplamını verir.

Söz dizimi

TOPLA.ÇARPIM(dizi1, [dizi2], [dizi3], …)

TOPLA.ÇARPIM işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Dizi1     Gerekli. Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz ilk dizi bağımsız değişkeni.
 • Dizi2, dizi3…     İsteğe bağlı. Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz 2 – 255 arası bağımsız değişken.

Açıklamalar

 • Dizi bağımsız değişkenleri aynı boyutlara sahip olmalıdır. Olmazlarsa, TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • TOPLA.ÇARPIM sayısal olmayan girişleri sıfır olarak yorumlar.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Dizi 1Dizi 2
3427
8667
1953
FormülAçıklamaSonuç
=TOPLA.ÇARPIM(A2:B4, D2:E4)İki dizide yer alan tüm bileşenleri çarpar; sonra da çarpımları toplar: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)156

—Ekler—

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş