Hani Bir Yanımız

471 Kaç asır oldu? Bilmem, bilemem Gülemem Yâ Rab Gülemem,…

Menü
Giriş