Telif Hakkı

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.

      Bu sitede yer alan sorular, testler ve denemelerin bir kısmı doğrudan ziyaretçilerimizin kendileri tarafından kayıt edilmiştir. Diğer materyaller sadece bilgi vermek amacıyla iyi niyetle sunulmaktadır. Tamamen halkımızın ihtiyaç duyduğu materyalleri bir çatı altında toplamayı hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

      profegitim.com içerisinde yayımlanan materyaller internet ve bazı kaynaklardan derlenen ve telif hakkı içermeyen içeriklerden oluşmaktadır. Ayrıca herkese açık erişimi serbest olan site ve kaynaklar kullanılmaya özen gösterilmiştir. Bu alanda kullanılan materyaller içerisinde size ait olduğunu tespit ettiğiniz içerikleri bildirirseniz en geç 24 saat içerisinde sistemden kaldırıyoruz. Dosya sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanları sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz.

      profegitim.com’ da yer alan materyallerin başka herhangi bir medya ortamında yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, listelenmesi işlemleri için telif hakları kanunları ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu tür işlemler dosya ve içeriklerin yasal yayın haklarını elinde bulunduran kişilerin izinlerini gerektirir.

      profegitim.com’ a içerik gönderen kayıt eden, ekleyen veya kayıt edilmek üzere e-mail yoluyla gönderen kişilerin bu davranışları, söz konusu ziyaretçilerin profegitim.com’ da yayınlanmasını kabul etmeleri anlamına gelir.

Uyar – Kaldır Nedir?

Uyar – Kaldır sistemi; telif hakkı ile korunan bir içeriğin, herhangi bir internet sitesinde hak sahiplerinden izinsiz olarak yer aldığının tespit edilmesi halinde, eserin hak sahipleri veya yetkili temsilcilerinin, site yetkililerine uyarı göndermek suretiyle haksız içeriğin siteden kaldırılmasını yasal olarak talep etme sürecidir.

Bu yönteme başvurulmadan önce, telif hakkı ihlal edilen eserlerin dökümü yapılır ve hak sahipliği ve yetki belgeleri temin edilir.

Eser üzerindeki hak sahiplerinin ilgili internet sitesine veya site yetkilisine uyarısı üzerine, haksız içeriğin siteden 3 (üç) gün içerisinde kaldırılması gerekmektedir. Kaldırılmadığı takdirde, hak sahipleri veya yetkili temsilcileri Cumhuriyet Savcılığına başvurarak sitede yer alan haksız içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilirler.  

 İlgili kanun aşağıdadır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4 – (Ek: 21/2/2001 – 4630/37 md.)
(Değişik üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/25 md.

“Dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”Uyar – Kaldır Sistemi Nasıl Çalışır?

1) Önce ihlal edilen eserlerin bulundukları siteden ekran görüntüleri alınır ve eserlerin dökümü yapılarak yayınevinin hak sahipliği ve yetki belgeleri temin edilir.

2) Hak sahipleri veya yetkili temsilcileri tarafından gönderilecek olan ihtarname hazırlanır. 

İhtarnamede;  

  • Eser sahibi veya yayınevi yetkilisinin adı-soyadı, e-posta adresi, posta adresi
  • Eserin: adı, türü, kimlik bilgileri
  • Yapılan ihlale ilişkin: ihlalin gerçekleştiği site adresi (URL), ihlalin türü ve nasıl gerçekleştiği, ihlalin yasal gerekçesi
  • Haksız içeriğin yer aldığı sitenin yetkilisinin iletişim bilgileri
  • Beyan olarak:

Kullanıma eser sahibi, yetkili temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediği

İhtarnamedeki bilgilerin doğru olduğu
İhlal edilen eserin telif hakkı sahibi veya onun yasal temsilcisi olunduğu
Haksız içeriğin FSEK Ek Madde 4/Fıkra 3 uyarınca kaldırılmasının talep edildiği 

(!)   İhtarnamede telif hakkı ihlal edilen her eser ayrı ayrı belirtilmeli ve her eser için eserin bulunduğu URL ayrı ayrı gösterilmelidir.

3) Hazırlanan ihtarname üç şekilde gönderilebilir:

  • Çıktısı alınarak site yetkilisinin posta adresine noter aracılığıyla veya;
  • İhtarnameyi gönderecek yayınevinin kurumsal e-posta adresinden site yetkilisinin e-posta adresine (varsa, KEP – Kayıtlı Elektronik Posta adresinden gönderilmesi halinde, daha sonraki yasal işlemlerde kanıt teşkil edecektir) veya;
  • Sitede bulunan iletişim kutusuna yerleştirilerek


(!!)   İhtarname yollanırken, hak sahipliği belgeleriyle birlikte yollanmalıdır. Site yetkilisinin, uyarının hak sahipleri tarafından yapıldığını görmesi gerekmektedir. Bunun olmaması halinde, site yetkilisi tarafından olumsuz geri dönüşlere sebebiyet verilebilir. Ayrıca ileriki aşamalarda Savcılık vasıtasıyla haksız içerikli siteye erişimin engellenmesi talebi söz konusu olursa, uyarının usulüne uygun yapılması koşulu aranacaktır. İhtarname ile birlikte hak sahipliği belgesinin olmaması, usule aykırılık yaratır, Savcılık hak sahibinin talebini yerine getirmeyebilir.

(!!!)   İhtarname gönderilmeden önce ekran görüntüsü alınması ve ihtarname gönderildikten sonra sayfada şikayet gönderildiğine dair mesaj çıkması halinde bu sayfanın da ekran görüntüsünün alınması, Savcılık aşamasında uyarının usulüne uygun olarak yapıldığını ispat açısından faydalı olacaktır.        

İhtarname gönderildikten sonra 3 (üç) gün içerisinde haksız içeriğin ilgili internet sitesinin yetkilisi tarafından siteden kaldırılması gerekmektedir. 

Savcılık Aşaması

Eser üzerindeki hak sahipleri veya yetkili temsilcileri tarafından haksız içerik bulunduran internet sitesine ihtarname gönderilmesi suretiyle site yetkilisinin uyarılmasına rağmen 3 (üç) gün içerisinde haksız içeriğin internet sitesinden kaldırılmadığı hallerde, hak sahipleri Cumhuriyet Savcılığına başvurarak haksız içeriğe ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ TALEP EDEBİLİRLER. 

Bu talebin iletilmesi için, eser üzerindeki hak sahipliği ve yetki belgeleri ve sitedeki haksız içeriğin ve site yetkilisine yapılan uyarıların ekran görüntüleri ile birlikte, hak sahiplerinin ya da yetkili temsilcilerinin Cumhuriyet Savcılığına başvurması gerekmektedir. 

Kavramlar

Alan Adı (Domain Name): Alan adı, bir internet sitesini internet üzerinde tanımlayan biricik isimdir. Her alan adı, bir IP adresiyle ilişkilendirilmiştir.

Alan Tescil Firması (Domain Registrar / Domain Name Registrar): Alan adlarının verilişini düzenleyen firmalardır.

Alan Tescil Sahibi (Domain Registrant): Alan adı kaydettiren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Erişim Sağlayıcı (Access Provider): Kurdukları sistem ve teknolojilerle, kullanıcılara internete erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

IP Adresi (İnternet Protokol Adresi): IP adresi, noktalarla birbirinden ayrılan bir rakamlar grubudur. İnternete bağlanan sunuculara ve kullanıcılara verilir. İnternet kullanımının gerçekleştiği yeri belli eder.

ISP (İnternet Servis Sağlayıcı): İnternet servis sağlayıcıları, internet bağlantı hizmetleri sunan firmalardır. Her bir servis sağlayıcı, müşterisine statik veya dinamik bir IP adresi sağlar.

URL: İnternette yer alan herhangi bir dosyanın, belgenin veya bilginin, kendine ait ve tek olan konumu/adresidir. Örneğin, www.profegitim.com/ilgilidosya gibi.

Whois aramaları: Bir alanla ilgili ad sunucusu, tescil firması, tüm iletişim bilgileri gibi detayları içeren ve internet sitelerinin ismiyle arama yapılabilen çeşitli veritabanlarıdır.

Yer Sağlayıcı (Barındırma/Hosting): İnternet barındırma veya internet sitesi barındırma hizmeti veren firmalar (yer sağlayıcı firmalar), internet sitelerine yer sunan firmalardır. İnternet siteleri dosyalarını buralarda tutarlar ve böylece dosyalara 7/24 çevrimiçi şekilde ulaşılabilir.

Menü
Giriş