Vakit Tatile Çıkmaz

Vakit elde iken en değerli şeydir. Elden çıktığında ise yüklü miktarlar ödense bile geri alınamayacak bir değerdir. Sadece öğrencilerin değil insanlığın da en değerli sermayesi vakittir.

Vaktin önemi yaz aylarının gelmesiyle daha da arttı. Öncelikle ebevyenler, daha sonra da eğitimciler vakit sermayesinin kıymetine uygun hareket ederek öğrencilere güzel misal teşkil etmelidirler ki bu kıymetli sermayenin gerçek değeri anlaşılabilsin. Anne babalar vaktin nasıl değerlendirileceğini çocuklarına öğretmek zorundalar. Boş vaktin, boşa geçirilen vakit anlamına gelmediğini, değerlendirilmeyen zamanın boş vakit olacağı ve hesabının verileceği sorumluluğu küçük yaşlarda verilmelidir.

Bu mesuliyetle; tatil anlayışımıza göz atmak, tatili boşa harcanan büyük bir zaman dilimi değil de dolu dolu değerlendirilen, farklı beceri ve davranışların kazanıldığı, kışın vakit ayrılamayan elzem bilgilerin öğrenildiği, ruhun ve bedenin tam olarak dinlendiği, bir okun fırlamak için gerildiği fırsatlarla dolu bir dönem olarak görülmelidir.

Üreten İnsanın Tatilde, En Büyük Tuzağı Rahatlıktır

 • Üreten İnsanın Tatilde, En Büyük Tuzağı Rahatlıktır
 • Tatil Nasıl Değerlendirilir?
 • Her Haftaya Bir Kitap
 • Yaz Mevsimi Sanat Mevsimi
 • “Tatilde Hiç Ders Çalışılmayacak mı Peki?”
 • Ebedi Hayatın Temeli Sıbyan Mektepleri
 • Faydalı bazı tatil faaliyetleri

Yoğun bir eğitim-öğretim sezonunun kapanması, sınavların geride bırakılması öğrencileri rahatlattığı ve tatili hak ettirdiği kadar velileri de sevindiriyor. Ama gençlerin geleceğini ilgilendiren bazı hususların farkına vardırmak, tatilin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini izah etmek biz eğitimcilerin sizlere borcudur.

Uzunca bir tatil anlayışı benimsenen ülkemizde tatil; bir boş verme, hedefleri geride bırakma ve vakit öldürme olarak görülüyor. Bunun sonucunda da farkına varmadan anlık yaşayan, tembellik tuzağından kurtulamayan ve tüketici bir gençlik yetişiveriyor. Hayatın, amaçsız ve plansız boşa harcanacak tek bir anı yoktur. Dinlenmek bile planlı olmalı ve bir amaca hizmet etmeli, gençler de bu düşünceyle yetiştirilmelidir. “Çocuktur şimdi tatil yapsın, gezsin eğlensin, başına buyruk yaşasın, ileride toparlanır.” anlayışı etrafımızdaki olumsuz, hedefsiz ve manevi değerlerden uzak, karakteri yerleşmemiş, geçmişiyle barışık olmayan gençlik tipini oluşturmuştur.

Bu sebeple tatili değerlendirmek bir maharettir ve öğrenilmelidir. Çocuklarımız yönlendirilmeli ve onların tatili planlanmalıdır. Bu planın içerisinde eğlenme de olmalı, ders çalışma da, kitap okuma, gezme, dinlenme de olmalı ama programlı bir şekilde olmalı. Sonradan kötü alışkanlık bırakacak şekilde değil. Üç aylık zamanda alışılan kötü alışkanlıklar, hayatta başarılı olmayı zorlaştırabilir.

Tatil Nasıl Değerlendirilir?

Okulların yaz tatiline girmesi ile öğrenci ve veliler her şey bitti düşüncesiyle tatil havasına girebilirler. Anne babalar “Bir sezon boyunca ilgilendiğimiz yeter.” diyerek çocuklarını eğitim keyfiyetinden çıkartarak bir boşluğa itebilirler. Bu boşlama çocuklarda bilgisayar ve televizyon başında vakitlerini öldürme şeklinde dönecektir.  Değerlendirilebilirse tatil belki de kıştan da verimli olacak, hatta gelecek sezona hazırlıklı girilmesine yardımcı olarak harika bir eğitim fırsatı haline gelecektir.

Ayrıca tatil aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olarak görülmelidir. Özellikle çalışan anne babaların izinlerini bu dönemde kullanmaları, çocuklarına etkili vakit ayırabilmeleri için oldukça önemlidir. Çocuklarına numune teşkil edecek bir hayat tarzını uygulama, onları daha iyi tanıma, gelecekle ilgili planlamalar yapma ve akraba ziyaretleri açısından önemlidir. Bu gibi faaliyetler aile içi muhabbeti arttıracağı için karakter eğitimi için de ayrıca fırsat zamanlarıdır.

Her Haftaya Bir Kitap

Anne babadan herhangi biri ile karne hediyesi alınırken tatil boyunca her haftaya bir kitap düşecek şekilde okuma kitapları da alınmalıdır. Kitap seçiminde fantastik ve popüler kitaplar yerine tarih şuurunu geliştirici, fikri kitaplar olabileceği gibi kültürümüze uygun romanlar da tercih edilebilir. Her hafta sonunda okunulan kitapla ilgili ailece ortak yorumlar yapılabilir. Üstelik bu etkinlik, gireceği sınavlarda anlama, yorumlama ve anlamlandırma kabiliyetini de arttırarak okul başarısını da sağlayacaktır.

Yaz Mevsimi Sanat Mevsimi

Ahlak-ı Âli kitabında Kınalızâde Ali Efendi, ailelere eğitim tavsiyelerinde bulunurken ilimlerin hangi sıraya göre öğretilmesi gerektiğini anlatıyor. Sırayla öğrenilen ilimlerin ilahi ilme ulaşmada bir yol olmasının gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle ilahi ilme ulaşmada anne babalardan taklit yoluyla öğrenilen inançla ilgili meselelerin davranışa dönüşmede çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Yine Kınalızâde’ye göre tabiat itibarıyla meyli ve kabiliyeti olan çocukları sanata yönlendirmek, onlara Allah’ın gizli sırlarını öğrenmede yardım etmektedir. Ayrıca insanın kabiliyetli olduğu bir sanat dalında meşgul olması kendisine de faydalı olacaktır. Sadece kitap okumak ve beyin aktiviteleriyle meşgul olmak Kınalızâde’nin de üzerinde durduğu gibi ilmin gerçek sebebi olan Allah’ın gizli sırlarını anlayıp imanı kuvvetlendirmeye yetmeyebilir. Buna karşılık gençlerin kabiliyetlerini de ortaya koyarak bedenlerini de çalıştırmaları onlar için faydalı olacaktır. Ancak burada yapılan işten ilahi ilme giden yolu gösterecek bir ebeveynin ya da öğretmenin olması da işin esası olacaktır.

“Tatilde Hiç Ders Çalışılmayacak mı Peki?”

Ailelerin en büyük endişesi tatilde ders çalışılmazsa derslerin unutulacağıdır. Bu yüzden tatili dershanelerin yaz dersleriyle değerlendirmek istemektedirler. Tabiî ki yazın ders olacak ama nefret ettirerek değil. Sosyal faaliyetlere, dinlenmeye ve aşağıda bahsedeceğimiz diğer faaliyetlere zaman ayırarak karakter eğitimini sağlarken aynı zamanda da motoru soğutmamak için mutlaka ders de çalışılmalıdır. Amaç, kitapların başına oturup harıl harıl ders çalışmak değil, konu tekrarı yapmak, eksik kalan konuları tamamlamak, her gün bir dersten bir miktar soru çözmek olmalıdır.

Çocuğu ilköğretim birinci sınıfa başlayacak velilerin iyi niyetle yaptıkları “okula başlamadan okuma yazma öğretelim ki önde başlasın” hatasına da düşmemek gerekiyor.

İtimat kontrole mani değildir. Çocuk olduğu, merakıyla olumsuz şeylere meyledebileceği unutulmadan günde 1 saatle sınırlandırmak kaydıyla kontrollü bir şekilde bilgisayar eğitimi verilebilir. Eğer gününü yapılabilecek diğer faaliyetlerle planlayarak doldurmuşsa uzaktaki iyi yola teşvik etmek yeterli olabilir.

Gençlere; beslenme alışkanlığınızı bozmadan ve uyku düzeninizi aksatmadan tatilinizi değerlendirmelerini tavsiye ederim. Çünkü üç ay bozulan bir alışkanlığın toparlanması en az üç ay gerektireceğinden okul döneminizdeki en önemli ilk haftaları kaçırmış olursunuz ki başarısızlıkların sebebi genelde bu dönemdeki uyum problemleridir.

Ebedi Hayatın Temeli Sıbyan Mektepleri

Kınalızâde Âli’nin üzerinde durduğu gibi aslında bütün ilimler Allah’a götürmeli. Dünya hayatını kazanırken aynı zamanda ahiret hayatına tesir eden meşguliyetler çok önemli. Yapılan ibadetlerin yanında dini bilgilerin de ayrı bir eğitim sisteminin bir parçası olduğu unutulmamalı. Dini eğitim sisteminin yanında maneviyatına önem veren insanların, ibadet ederken kullandıkları ameli bilgilerin büyük çoğunluğunu yaz kurslarından, sıbyan mekteplerinden aldıkları da bir gerçek. Bu gerçek unutulmadan çocukların sıbyan mekteplerine yönlendirilmesi, onların Allah’a götürecek ilim yolunda yeni şeyler öğrenmesinde önemli olacaktır.

Çocuklarımızın üzerimizdeki haklarından olan dinlerini öğretmek hususunda üzerimizden yük alan sıbyan mekteplerine çocuklarımızı göndererek ilmihallerini öğrenmelerine katkıda bulunmak bu günler için önemlidir. Ayrıca eski devirlerde evladını gerçek manada seven ailelerin onların terbiye ve taliminde uzak memleketleri bile seçtikleri unutulmamalıdır. Uzak ülkelerde onlara eğitim verebilecek kimselerin yanına gönderilmesiyle ilgili çok güzel misaller de vardır. Hatta daha sonraki devirlerde ilim için çile çekmeyip dadıların yanında ailelerin terbiyesine zıt karakterlerin yetişmesi de “sefih çelebi” diye tabir edilen kişilerin türemesine neden olduğu gerçeği de eğitim tarihimizde vakidir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesiller yetiştirmek istiyorsak tarihte yaşanan güzel misallerin ışığında evlatlarımızı ahlakı güzel asilzadelerle beraber yetiştirmeye gayret göstermeliyiz.

Faydalı bazı tatil faaliyetleri

 • Akraba, uzun zamandır gidemediğiniz arkadaş, dost ziyaretleri
 • Kışın vakit ayıramadığınız hobileriniz
 • Arkadaşlarınızla takım aktiviteleri
 • Anne, baba ve ailenin diğer fertleriyle vakit geçirmek. (Çünkü iş hayatınıza atıldığınızda kesinlikle o vakitleri arayacaksınız.)
 • Manevi ve milli değerlerimizi ziyaretler (cami, tarihi eser, Allah dostlarının kabirleri vb.)
 • Ailece piknik programları
 • Günün müsait bir saatinde ebru gibi bir sanata vakit ayırmak
 • Annelerin kızlarına verecekleri her gün ayrı bir yemek ve tatlı yapma kursu
 • 3 yaş ve üzeri bebeğiniz varsa tuvalet eğitimi için en uygun zaman yaz mevsimidir.
 • Yüzme ve binicilik kursları ve aktiviteleri
 • Aile içi ödüllü okuma ve anlatma yarışmaları
 • Temel dini bilgileri öğrenmek için sıbyan mektepleri.

Kaynak: İnsan ve Hayat Dergisi

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş