Vakti Seher

Cûşa gelir dağ ile taş, feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş, feryâd eder vakt-i seher

Ol demde gül handân olur, bülbül görüp nâlân olur
Her ehl-i dil şâdân olur, feryâd eder vakt-i seher

Ol demde ins ile melek, raksa gelir çarh-ı felek
Hû hû deyû suda semek, feryâd eder vakt-i seher

Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem sert eser, feryâd eder vakt-i seher

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş