Yaş Problemleri Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü

Yaş Problemleri konusu, 2019-2020 MEB Matematik müfredatında 9.3.5.2. Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. kazanımı altında yer almaktadır. Bu konu başlığı altında genellikle farklı iki kişinin yaşları karşılaştırılır, bir denklem kurulur ve sorular bundan yola çıkarak hazırlanır. Dolayısıyla, Denklem Çözme mantığını göz önünde bulundurmak bu konunun sorularında da sana büyük katkı sağlayacaktır. 


Yaş Problemleri İpuçları

 • Bir kişinin bugünkü yaşı x olsun.
  • T yıl sonraki yaşı x+T olur. 
  • T yıl önceki yaşı x-T olur. 
 • İki kişi arasındaki yaş farkı daima sabittir. Yılların değişimi bu farkı etkilemez.
 • n kişinin bugünkü yaş ortalaması k olsun. 
  • T yıl sonraki yaş ortalaması k+T olur. 
  • T yıl önceki yaş ortalaması k-T olur.
 • İki kişinin yaşları oranı yıllar geçtikçe aynı oranda kalmayacaktır.
 • 2 kişinin yaşları toplamı T yıl sonra 2.T artar.
 • n kişinin yaşları toplamı T yıl sonra n.T artar.

Tablo Yöntemi 

İpuçlarımızı gördükten sonra şimdi sana bu konunun tüm sorularını sana çözdürecek altın yöntemimizi öğrenmeye hazırsın! Bu yöntemin adı Tablo Yöntemi. Şöyle ki, çözüm yaparken verilenleri ve istenenleri kişi-yaş şeklinde bir tabloya yazarsan bilgileri daha düzenli bir şekilde görmüş olursun. Bu sayede işlem hatası yapmanın önüne geçer ve daha kısa sürede sonuca ulaşabilirsin! 

yaş problemleri konu anlatımı tablosu

Tablomuzda her sütun kişiyi, her satır ise zaman aralığını gösterir. Örnek sorularımızda bu özellikleri daha iyi inceleyebilirsin. 


Soru 1

Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 25 fazladır. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır?

 • Tablo yöntemimizi unutmayalım. İki çocuğun yaşına x diyerek verilenleri tabloya yerleştirelim. x dediğimiz kişi belli olduktan sonra sorudaki ilk cümleyi hatırlayarak babanın bugünkü yaşına x+25 dedik. “Bugün” zaman dilimindeki kutuları doldurduk, şimdi sorunun 2. cümlesini tekrar okuyalım. Tabloya 2. satır olarak  “3 yıl sonra” zaman dilimini eklememiz gerekiyor. İpuçlarımızdan biliyoruz ki, 3 yıl sonra babanın yaşı x+25+3’ten x+28 olacak. Aynı mantığı 2 çocuk için de kuralım. 
yaş problemleri konu anlatımı tablo yöntemi

3 yıl sonra babanın yaşının çocukların yaşları toplamının 3 katı olacağını soru bize söylemiş. Bunun denklemini kurup x’i bulalım ve sonuca ulaşalım.

yaş problemleri formül yaş problemleri testi örnek soru çözümü

Soru 2

Ali ile Mehmet’in yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katıdır. Mehmet, Ali’nin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 50 olacağına göre ikisinin yaşları arasındaki farkı bulunuz.

 • Ali’nin yaşına x, Mehmet’in yaşına y diyelim ve tablomuzun ilk satırını buna göre dolduralım.
problemler konu anlatımı testi

Mehmet, Ali’nin yaşına geldiğinde 2. zaman satırımız oluşacak ve Mehmet x yaşında olacaktır. İkisinin bu zamandaki yaşları toplamı 50 ise Ali’nin yaşı 50-x olacaktır. Tablomuzun son şeklini görelim:

problemler testi tablo yöntemi test

Bize sorulan yaşları farkıdır, sorunun ilk cümlesinde verilenlerin yardımıyla (“Ali ile Mehmet’in yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katıdır.”) bir denklem kurulur. 

problemler konu anlatımı
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş