Yeniden Değerleme Oranı Hesaplama

Seçeceğiniz dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranını öğrenmek ya da bu yeniden değerleme oranını kullanarak değerleme yapmak için aşağıdaki hesaplama aracına istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Yeniden değerleme nedir?

Enflasyon nedeniyle oluşan kayıpların önüne geçmek amacıyla; vergi kanunlarına göre belirli varlıkların ve bunlara ilişkin birikmiş amortismanların değerlerinin güncellenmesine yeniden değerleme adı verilmektedir.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Bazı varlıklar ve bunlara ilişkin birikmiş amortismanların yeniden değerlemesinde kullanılan orandır ve iki farklı dönem arasındaki enflasyona karşılık gelmektedir. Yeniden değerleme konusunda farklı türde uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların hepsi temelde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisini kullanmaktadır.

Geçici vergi dönemleri için yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanır?

Geçici vergi dönemlerinde yapılacak değerlemelerde esas alınacak yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.

Yıllık vergi dönemleri için yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanır?

Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı bulunarak hesaplanmaktadır. Bu oran her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir.

Son vergi dönemlerindeki yeniden değerleme oranı nedir?

TUİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE verilerine göre 2018 yılından günümüze kadar her bir vergi dönemine özel olarak hesaplanan yeniden değerleme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DönemYeniden Değerleme Oranı
2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi%92,93
2022 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi%61,12
2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi%33,63
2021 Yılı (Yıllık)%36,20
2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi%27,37
2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi%18,14
2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi%10,09
2020 Yılı (Yıllık)%9,11
2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi%5,29
2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi%2,10
2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi%1,16
2019 Yılı (Yıllık)%22,58
2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi%16,97
2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi%8,84
2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi%0,01
2018 Yılı (Yıllık)%23,73
2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi%14,03
2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi%8,69
2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi%4,54
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü
Giriş